SVF Informerar (Sveriges Vapenägares Förbund)

Här kan man skriva om sådant som inte passar in under dom övriga rubrikerna men som ändå har med luft- vapen/ skytte att göra.
Post Reply
User avatar
Leif
Forum grundare
Posts: 9490
Joined: Mon Oct 25, 2004 9:16 pm
Location: Utanför stan

SVF Informerar (Sveriges Vapenägares Förbund)

Post by Leif » Sun Apr 07, 2013 10:42 pm

En kort presentation av SVF (Sveriges Vapenägares Förbund) av Gull-Britt Söderström
Gull-Britt wrote: Hej

Jag är generalsekreterare i SVF plus redaktör och ansvarig utgivare för vår tidning Vapenägaren.

Vi som arbetar aktivt med SVF är icke avlönade entusiaster som ser det som vår uppgift att bekämpa det monopol på lagtolkning som landets polismyndigheter har fått.
Tyvärr har våra förvaltningsdomstolar en tendens att hålla med en myndighet. Det råder en övertro på myndigheters oegennytta och avsaknad av egna politiska mål. Denna inställning ligger bland annat till grund för att Sverige ännu inte har inrättat en författningsdomstol trots att flera utredningar har rekommenderat detta.
Som medborgare är det mycket svårt att få rätt emot en myndighet.

Alla medborgare har inte så lätt att uttrycka sig i skrift. Särskilt inte om man då ska tillämpa det juridiska fikonspråk som myndigheten så gärna tar till. Där kommer SVF in som en erfaren skrivbyrå och hjälper till med skrivelser till polis och domstolar.

SVF samarbetar med andra organisationer som främjar civilt vapenägande, bland annat i remisser till Regeringen. Tillsammans får vi större tyngd än vad varje enskild organisation har.
Lagstiftningen är vårt rättesnöre. Det är självklart att både medborgare och myndigheter ska följa lagen och inte uppfinna egna lagar.
Våra lagar innehåller tyvärr många oklara och icke definierade begrepp. När en myndighet (som t.ex. polismyndigheten i Västra Götaland) ger ett icke definierat begrepp sin egen tolkning har man lätt att få igenom denna hos domstolarna. Att kraven kommer som en överraskning för medborgarna och därmed inte har varit förutsägbara tenderar domstolarna att strunta i.
Att arbeta med lagstiftningsfrågor är ett långsiktigt arbete. SVF bearbetar politiker genom skrivelser och genom tidningen Vapenägaren som är vårt språkrör. Vi strävar efter att få våra politiker att ta sitt ansvar för lagstiftningen och se till att icke definierade begrepp blir definierade så att vi vanliga medborgare vet vad vi har att rätta oss efter.

De viktigaste artiklarna i varje tidning läggs ut på hemsidan. Tyvärr kan man inte undgå i en tidskrift som sysslar med juridiska frågor att innehållet blir präglat av det juridiska fikonspråket. Men vi försöker alltid i tidningen att förklara komplicerade juridiska sammanhang så att även en person utan juridisk skolning ska förstå, utan att fördenskull sänka sig till en infantil nivå...

Men den vanlige medborgaren kan också påverka! Man kan bearbeta sina riksdagspolitiker. Gå in på riksdagens hemsida och kolla vilka politiker som representerar din speciella landsända. Kolla sedan om någon av dessa har lagt en motion eller ställt en fråga som berör legalt vapenägande. Om inte, skriv till vederbörande och påtala att det finns många legala vapenägare i hans/hennes landsända som gärna ser att en vald politiker intresserar sig för medborgarnas fritidssysselsättning ...
Läs mer på deras hemsida och där kan ni även få kontakt med dem :D

www.vapenagaren.se

Post Reply

Return to “Övrigt skytterelaterat, Luft”