Spela airsoft

Vill man spela airsoft, dvs att använda sig av effektbegränsat vapen (soft air gun) för att skjuta ut sina motspelare. De föreningar som spelar airsoft har vanligen stränga regler när det kommer till hantering av utrustningen.

Det finns två typer av spel som är vanligast. Det ena är MilSim som är en militär simulering som ofta tar plats i skogsmiljö. Den andra är CQB som är polisiära insatser i bebyggda områden.

När en person träffas av en plastkula från ett air gun syns inte detta för de andra spelarna som i tex paintball där spelaren får färg på sig. Därför kräver detta spel stor tillit och ärlighet då spelaren själv måste meddela om den blivit träffad.

Skyddskläder

En viktig del när man spelar airsoft är utrustningen. Det gör ont och kan göra skada om man får en plastkula på sig, framförallt i ögonen. Därför är det viktigt att skydda ögonen med skyddsglasögon. Det är ofta en obligatorisk del vid ett airsoft spel. Det finns även tandskydd eller helmask om man vill skydda tänderna. Det händer inte så ofta att tänderna träffas men om det gör det kan tandläkarräkningen bli dyr.

I övrigt är det bra att ha ordentliga, slittåliga kläder då man kanske kryper omkring och kläderna kan skadas.

Andra skydd som man kan använda och som ofta förekommer är knä- och/eller armbågsskydd samt hjälm. Det är inget måste men det kan vara skönt att slippa få ont på dessa ställen.